Gå til indhold
For et parcelhusområde i Odense, som havde været ramt af flere oversvømmelser, viste flere beregninger at ved at købe og nedrive nogle af husene, kunne man i stedet anlægge et 10.000 m3 bassin, der nu udgør den centrale del af et flot grønt område.
For et parcelhusområde i Odense, som havde været ramt af flere oversvømmelser, viste flere beregninger at ved at købe og nedrive nogle af husene, kunne man i stedet anlægge et 10.000 m3 bassin, der nu udgør den centrale del af et flot grønt område.

Nyhed -

Nyt Skrift fra Spildevandskomitéen (31)

"Metoder til bestemmelse af serviceniveau for regnvand på terræn”, er udkommet i dag. Som med tidligere skrifter, eksempelvis Skrift 27, er også dette skrift en del af Spildevandskomiteens arbejde som bl.a. omfatter ”At udføre forarbejder med henblik på senere udarbejdelse af normer”. Skrift 31 skal være med til, at understøtte kommunerne og forsyningerne i deres arbejde med klimatilpasning og håndtering af de mere ekstreme skybrudssituationer.

Krüger har haft tre eksperter med i arbejdsgruppen, som har udarbejdet skriftet. Derfor har vi også et indgående kendskab til de metoder, der anvendes i de samfundsøkonomiske analyser, som gør det muligt at prioritere indsatser for klimatilpasning, vurdere det nødvendige omfang af investeringer og identificere synergi med den øvrige byplanlægning.

Lad os hjælpe med at implementere jeres klimatilpasningsplaner  
Står I som kommune eller forsyning og skal i gang med at implementere jeres klimatilpasningsplaner, eller er der allerede besluttet helt konkrete projekter, så kan vi hjælpe med at tilpasse indsatsen, og sikre at jeres investeringer gør mest mulig for at reducere skaderne fra oversvømmelser og bidrage positivt til bymiljøet.

Læs hele skriftet her

Læs mere om klimatilpasning og hvad vi tilbyder her vores hjemmeside

Kontaktperson:
Hvis du vil høre mere, kan du kontakte en af vores eksperter på området: 
Kirsten Eg Jensen, kej@kruger.dk, tlf. 52 13 04 08

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Anne Abraham

Anne Abraham

Pressekontakt HR- og Kommunikationsdirektør 39690222